Trang chủ / Lễ hội bốn phương / Lễ hội Ooc-Om-Bok, lễ hội tạ ơn Thần Mặt Trăng

Lễ hội Ooc-Om-Bok, lễ hội tạ ơn Thần Mặt Trăng

le-hoi-ooc-om-bok-le-hoi-ta-on-than-mat-trang