Trang chủ / Pháp luật / Luật tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục thể chế sâu sắc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo Hiến pháp 2013

Luật tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục thể chế sâu sắc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo Hiến pháp 2013

luat-tin-nguong-ton-giao-tiep-tuc-the-che-sau-sac-quyen-tu-do-tin-nguong-ton-giao-cua-moi-nguoi-theo-hien-phap-2013