Lễ Hội Bốn Phương

Mô tả gói Lễ Hội dịch vụ TNVIET cho nhà mạng VinaPhone

  1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn BP gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY BP gửi 9822. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
  2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn BP7 gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY BP7 gửi 9822. Giá cước:9,000 vnđ/tuần

Đời Sống Văn Hóa

Mô tả gói đời sống văn hóa dịch vụ TNVIET cho nhà mạng VinaPhone

  1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn VH gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY VH gửi 9822. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
  2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn VH7 gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY VH7 gửi 9822. Giá cước:9,000 vnđ/tuần

Nạp Thẻ

Mô tả gói VIP dịch vụ TNVIET cho nhà mạng VinaPhone

  1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn KM gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY KM gửi 9822. Giá cước:5,000 vnđ/ngày

Miễn Phí

Mô tả gói Miễn Phí dịch vụ TNVIET cho nhà mạng VinaPhone

  1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn DK gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY DK gửi 9822. Giá cước:0 vnđ/ngày

Phong Thuỷ

Mô tả gói Miễn Phí dịch vụ TNVIET cho nhà mạng VinaPhone

  1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn PT gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY PT gửi 9822. Giá cước:500 vnđ/ngày

Góc Nhìn

Mô tả gói Góc Nhìn dịch vụ TNVIET cho nhà mạng VinaPhone

  1. Gói ngày: đăng ký gói cước soạn GN gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY GN gửi 9822. Giá cước:3,000 vnđ/ngày
  2. Gói tuần: đăng ký gói cước soạn GN7 gửi 9822, hủy gói cước soạn HUY GN7 gửi 9822. Giá cước:9,000 vnđ/tuần
Back to top